Är mina saker försäkrade, t ex om städaren välter något som går sönder under städtillfället?

Home Again har en ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner, vilket innebär att om Home Again eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Home Again sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).

Hur gör vi med nyckeln?

Det bestämmer du som kund. Du kan välja att låta oss kvittera ut en nyckel, och då följer vi SSF´s rekommendationer för nyckelhantering, du kan välja att låsa upp när vi kommer och låsa när vi går, att låta grannen öppna och låsa eller på något annat sätt som vi kommer överens om.

Vad kan jag själv göra för att undvika skador?

Tala om för oss om du har saker du är extra rädd om, t ex tavlor, en lampa som inte tål rengöringsmedel etc.

Har ni någon försäkring för er personal?

Vi har en ansvarsförsäkring som gäller hela personalen. Home Again betalar alla skatter, sociala avgifter och försäkringar för sina anställda.