Hur betalar jag för städningen?

Du kommer löpande att få fakturor från Home Again med alla uppgifter om betalning, dvs bankgironummer, sista betalningsdag etc. Betalning sker i efterskott, dvs månaden efter.